Nordik Moose - lur för älglock

219 kr

Nordik Moose är en "älg-lur", som gör att du får ut dina lockläten bättre och kan locka av större arealer i ditt sökande efter storoxarna!

Det finns idag ingen bra lockpipa för älglock. De ljud älgen attraheras av görs bäst av dig själv utan pipa. Ett problem är dock att få ut ljudet, dvs. att få tillräckligt hög volym på det, så det blir hörbart på lite längre håll.

Denna lur avhjälper det problemet på ett bra vis. Den är enkelt att hålla, sluter väl tätt runt munnen, är robust och stryktålig.